Przemoc

Zachęcamy do przeprowadzenia zajęć, korzystając z pakietu materiałów oraz scenariusza zajęć dotyczących rozpoznawania i zapobiegania stosowania przemocy przez osoby dorosłe w stosunku do dzieci i młodzieży.
Dowiedz się więcej

Wspólna zabawa

Zapraszamy do użycia kart na których przedstawione są kroki umiejętności, prace domowe i scenariusze zajęć do zajęć Treningu Umiejętności Społecznych uczących dołączania do zabawy. Zestaw szczególnie przydatny dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Dowiedz się więcej

Dobra i zła tajemnica

Zapraszamy do użycia kart na których przedstawione są kroki umiejętności, praca domowa, karty pomocne do pogadanki i scenariusze do zajęć Treningu Umiejętności Społecznych uczących rozróżniania dobrej i złej tajemnicy.
Dowiedz się więcej

Zadawanie pytań

Materiały pomogą uczestnikom odczytać sygnały wskazujące na dobry moment na zadanie pytania oraz zadawać adekwatne pytania rozmówcy lub kierować je do innej osoby, gdy będzie taka potrzeba.
Dowiedz się więcej

Uważne słuchanie

Karty pracy pomogą uczestnikom podczas nauki umiejętności uważnego słuchania. Ćwiczenia i materiały zawarte w kartach, pomogą podczas nabywania umiejętności i jej generalizacji.
Dowiedz się więcej

Rozwiązywanie problemów

Karty pomogą zrozumieć, na czym polega rozwiązywanie problemów. Pokierują jak szukać odpowiedzi na trudne pytania i pomogą w radzeniu sobie z sytuacjami, które mogą uczniów zaskoczyć albo przestraszyć.
Dowiedz się więcej

Rozpoczynanie rozmowy

Rozpoczynanie rozmowy to zestaw pomocy przygotowanych z myślą o zajęciach dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, z możliwością modyfikacji dla przedszkolaków oraz młodzieży.
Dowiedz się więcej

Podtrzymywanie i kończenie rozmowy

Podtrzymanie i zakończenie rozmowy to zestaw pomocy przygotowanych z myślą o zajęciach dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, z możliwością modyfikacji dla przedszkolaków oraz młodzieży.
Dowiedz się więcej

Granice moje i innych

Granice moje i innych to zestaw pomocy przygotowanych z myślą o zajęciach dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, z możliwością modyfikacji dla przedszkolaków oraz młodzieży.
Dowiedz się więcej

Rozpoznawanie dobrych kolegów

Dobry kolega to zestaw pomocy przygotowanych z myślą o zajęciach dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, z możliwością modyfikacji dla przedszkolaków oraz młodzieży.
Dowiedz się więcej

Asertywność

Materiały zawierają omówienie różnych postaw ( uległa, agresywna i asertywna) oraz zachowań, które mogą pojawiać się u nas lub u innych osób podczas różnych sytuacji, szczególnie gdy ktoś wyraża swoje zdanie lub mówi o swoich potrzebach.
Dowiedz się więcej

Nauka zabawy tematycznej

Zapraszamy do użycia kart na których przedstawione są aktywności, które można zamodelować dzieciom podczas różnego typu zabaw tematycznych np. zabawa we fryzjera, w lekarza, zakupy.
Dowiedz się więcej

Rozpoznawanie sygnałów z ciała

Zapraszamy do użycia kart, na których symbolicznie przedstawione są informacje, które mogą płynąć z ciała, kiedy przeżywamy silne emocje. Informacje o sygnałach płynących z ciała mają szczególne znaczenie w poszerzaniu świadomości i łączeniu ich z przeżyciami, których doświadczamy.
Dowiedz się więcej
Moje konto
Koszyk