Polityka prywatności

Informacje ogólne

Administratorem Twoich danych osobowych będzie TUS Katarzyna Mierzejewska, ul. Zawiślańska 35 B, 03-068 Warszawa oraz Pracownia TUS Magdalena Godlewska ul.Marsylska 3 m 57, 02-763 Warszawa.

Twoje uprawnienia

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 – prawo dostępu do danych osobowych,
  – prawo do sprostowania danych osobowych,
  – prawo do usunięcia danych osobowych,
  – prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  – prawo do przenoszenia danych,
  – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  – prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Bezpieczeństwo

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione.

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień.

PERSKIMEDIA Szymon Perski – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
Zoho Corporation Pvt. Ltd. – w celu przechowywania, odbierania i wysyłania wiadomości email,
Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym usługi Google Analytics,
UAB “MailerLite” – w celu korzystania z systemu MailerLite, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe, jeżeli zapiszesz się do newslettera,
osoby, które świadczą na naszą rzecz usługi związane ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Z uwagi na korzystanie z usług Google Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach.

Cele i czynności przetwarzania

Zapisy na szkolenia, zajęcia oraz turnusy

Wysyłając zgłoszenie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zgłoszenia, takie jak imię i nazwisko rodzica, imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, adres e-mail oraz inne dane niezbędne do realizacji zgłoszenia.

Dane przekazane w związku ze zgłoszeniem, przetwarzane są w celu zapisu na szkolenie, zajęcia lub turnus. Dane wykorzystywane są ponadto w celu wystawienia faktury, uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz w celach archiwalnych i statystycznych.

Dane o których mowa będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zgłoszenia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Faktury z danymi osobowymi przechowywane są zgodnie z obowiązującym prawem przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych związanych z zamówieniami naszych usług nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

W stosunku do danych związanych z zamówieniami przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych.

Zakup Filmów Modelowych TUS

Podczas dokonywania zakupu musisz podać dane wymagane w celu utworzenia konta użytkownika strony internetowej tus.edu.pl oraz dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz inne dane niezbędne do realizacji zamówienia.

Przekazane dane przetwarzane są w celu realizacji zamówienia i dostarczenia produktu lub umożliwienia dostępu do wykupionej usługi. Dane wykorzystywane są ponadto w celu wystawienia faktury, uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz w celach archiwalnych i statystycznych.

Dane o których mowa będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Faktury z danymi osobowymi przechowywane są zgodnie z obowiązującym prawem przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych związanych z zamówieniami naszych usług nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

W stosunku do danych związanych z zamówieniami przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych.

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas wiadomości e-mail, musisz przekazać nam swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się na listę adresową.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci wiadomości e-mail, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z otrzymywania od nas wiadomości e-mail, co spowoduje usunięcie Twoich danych z listy adresowej.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane na liście adresowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych.

Kontakt

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Pliki Cookies

Zgoda na cookies
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Tobie informacja na temat stosowania plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Jednak wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Tobie wygody podczas przeglądania stron serwisu. Żadne pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.

Wykorzystujemy usługę Google Analytics, która legitymuje się własną polityką prywatności dostępną pod adresem: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Moje konto
Koszyk