Trening TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym

08 maja 2023
Magdalena Godlewska
Okres przedszkolny to czas intensywnego doświadczania świata i nauka nowych umiejętności. Dzieci zaczynają intensywnie eksplorować świat i nawiązywać pierwsze kontakty społeczne. Jest to idealny moment na zajęcia TUS, które pomagają w prawidłowym rozwoju emocjonalnym i społecznym.

Trening Umiejętności Społecznych w przedszkolu

Trening Umiejętności Społecznych jest metodą szczególnie przydatną na pierwszych etapach kontaktów społecznych, których dzieci doświadczają w przedszkolu.

TUS w przedszkolu może być prowadzony zarówno w całych grupach przedszkolnych, wyłonionych grupach składających się z dzieci z wyzwaniami rozwojowymi oraz indywidualnie.

TUS prowadzony dla całej grupy stanowi jedną z najskuteczniejszych metod, jednak technicznie najtrudniejszą do przeprowadzenia z uwagi na liczebność dzieci w grupach i konieczność rozbijania jednanego tematu na więcej spotkań (2-4).

Wyzwaniem jest bowiem aktywne ćwiczenie umiejętności poprzez odgrywanie scenek przy założeniu, że każde dziecko powinno wziąć udział w scence.

TUS dla przedszkolaków wyłonionych z grup stanowi mniejsze wyzwanie i jest kierowany do dzieci, które potrzebują ograniczonej ilości uczestników, aby móc skorzystać w pełni z prezentowanego materiału.

Dla uczniów deklarujących niechęć do pracy w grupie lub prezentujących dużą ilość trudnych zachowań podczas zajęć grupowych zarezerwowane są zajęcia indywidualne.

Cele zajęć TUS dla dzieci przedszkolnych

TUS w młodszych grupach przedszkolnych opiera się na nauce zabawy i rozwoju kompetencji zabawowych.

Nauka zabawy tematycznej, zabawy naprzemiennej, zabawy zgodnie z moim pomysłem, a następnie z pomysłem kolegi stanowi trzon zajęć TUSowych na wstępnych etapach edukacji przedszkolnej.

Ważne tematy to również emocje, a szczególnie dopasowywanie stanów emocjonalnych do ich przyczyn, reakcje somatyczne organizmu podczas przeżywania trudnych emocji oraz strategie do radzenia sobie z nimi.

Kolejne etapy to nauka dołączania do zabawy, inicjowania zabawy, zapraszania do zabawy, radzenia sobie z odrzuceniem w zabawie.

Następnie trenowanie zagadnień związanych z komunikacją i współpracą w grupie.

W ramach przygotowania do szkoły ważne jest również omówienie tematów związanych z bezpieczeństwem i sytuacjami trudnymi, które mogą spotkać przedszkolaka podczas pobytu w szkole w przyszłości.

Cele terapeutyczne

Cele terapeutyczne podczas zajęć TUS są bezpośrednio związane z byciem częścią grupy i przez to kształtowaniem relacji z innymi.

Podczas tworzenia celów i integracji grupy między jej członkami tworzy się wieź, mogąca stanowić dobre środowisko do dzielenia się własnymi doświadczeniami i trenowania umiejętności w bezpiecznych i przyjaznych warunkach.

Daje to możliwość pracy na procesie grupowym, który tworzy się w każdej grupie i może być źródłem siły i wsparcia dzieci poprzez budowanie poczucia ich własnej wartości.

Ważną częścią treningu jest uzyskiwanie przez uczestnika informacji zwrotnych od trenera. Odbywa się to poprzez analizowanie, modelowanie, czy wręcz modyfikowanie nieefektywnych działań, a w ich miejsce tworzenie nowych społecznie akceptowalnych zachowań.

Trening w grupie daje doskonałą możliwość odkrycia swoich potencjałów i możliwości społecznych.

Cele edukacyjne

Edukacyjne cele zajęć TUS realizowane są podczas psychoedukacji.

Moment pogadanki to część zajęć, podczas której tłumaczymy dzieciom jaki jest cel i sens uczonej umiejętności. Często czerpiemy z wiedzy i doświadczeń dzieci, którymi podczas zajęć mogą się podzielić.

Jest to również moment na prezentowanie materiałów, filmów i obrazków mających znaczenie w tłumaczeniu danej umiejętności.

Wszystkie te działania maja na celu zdobycie nowej wiedzy w zakresie szeroko rozumianych umiejętności społecznych, emocjonalnych i komunikacyjnych.

Cele rozwojowe

Między 2. a 6. rokiem życia dziecko każdego dnia uczy się czegoś nowego. To czas intensywnego doświadczania świata i nauka nowych umiejętności.

Rozwój w wielu obszarach np. rozwój sensoryczny, jak i rozwój fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym przebiegają bardzo szybko i w charakterystyczny dla danej jednostki sposób.

Zajęcia TUS dają możliwość wspierania rozwoju fizycznego, społecznego, emocjonalnego oraz poznawczego.

Rozwój fizyczny może być wspierany poprzez różnego rodzaju zabawy ruchowe, które stanowić mogą przerywniki ruchowe regulujące poziom pobudzenia w grupie.

Rozwój emocjonalny i społeczny rozwijany jest przez formę i tematykę zajęć.

W zakresie wsparcia rozwoju poznawczego na zajęciach TUS można pracować nad myśleniem przyczynowo-skutkowym i wnioskowaniem o stanach umysłu innych osób (teoria umysłu) oraz kreatywnym rozwiazywaniem problemów.

Korzyści z zajęć TUS dla przedszkolaków

Największą korzyścią zajęć TUS prowadzonych w przedszkolu jest kształtowanie zachowań społecznych na wczesnych etapach życia dziecka, kiedy zaczyna przebywanie z rówieśnikami.

Trening daje możliwość prezentowania pozytywnych wzorów i właściwych zachowań zanim utrwalą się zachowania trudne i społecznie nieakceptowalne.

Skuteczność zajęć TUS

Największą skuteczność mają zajęcia w grupie przedszkolnej, w której dzieci przebywają na co dzień.

Taka opcja daje możliwość ćwiczenia umiejętności w grupie rówieśniczej, która stanowi naturalne środowisko przebywania ucznia, co daje szanse wpływania na relacje w grupie.

Jest to również możliwość codziennego generalizowania umiejętności podczas pobytu dziecka w przedszkolu.

Generalizacja może odbywać się na przykład:

  • poprzez wywieszenie kart kroków umiejętności w sali przedszkolnej,
  • wzmacnianie prezentowania przez dziecko uczonych umiejętności podczas życia przedszkolnego,
  • grupowe prace domowe.

Więcej o zajęciach TUS przeczytasz w artykule:

TUS dla dzieci – zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych

Zapraszamy na zajęcia TUS w Warszawie

Dowiedz się więcej
Moje konto
Koszyk