Serdecznie zapraszamy dzieci na zajęcia TUS!

Trwa nabór na cykl wiosenny 2024

Zarezerwuj miejsce

Co to jest TUS?

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – to trening grupowy podczas którego trenerzy modelują zachowania dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach społecznych m.in.: rozróżnianie emocji, zawieranie znajomości, uważne słuchanie, zadawanie pytań itp.

Dlaczego TUS jest ważny?

Koncentrując się na innych sferach funkcjonowania dziecka zdarza się, iż zapominamy o tym, że umiejętność funkcjonowania w grupie jest bardzo ważna, a satysfakcja z niej płynąca staje się motorem do podejmowania wielu rozwijających aktywności.

Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej

1.

Omówienie wybranej umiejętności społecznej z uczestnikami.

2.

Przedstawianie scenek modelowych przez terapeutów lub prezentacja filmu modelowego.

3.

Każdy uczestnik odgrywa swoją scenkę na podstawie modelowania wykonanego przez trenerów TUS lub obejrzanego filmu modelowego.

4.

Uczestnik otrzymuje informację zwrotną od trenera TUS i uczestników jak wykonał scenkę.

5.

Generalizacja umiejętności poprzez wręczenie uczestnikom karty z pracą domową.

Dla kogo zajęcia TUS?

dla dzieci z zaburzeniami zachowania, przejawiającymi trudności w przestrzeganiu zasad w relacjach społecznych, które w niewłaściwy sposób nawiązują kontakty z rówieśnikami,
w normie intelektualnej, z lekką lub umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną,
dzieci wycofanych i nieśmiałych,
dzieci komunikujących się werbalnie (dzieci mówiące),
dzieci z Zespołem Williamsa, Zespołem Downa, autyzmem, Zespołem Aspergera.

Organizacja grupy

zajęcia prowadzą wykwalifikowani terapeuci pracujący od ponad 12 lat z dziećmi z różnymi zaburzeniami zachowania,
wybór ćwiczonych umiejętności jest ustalany po wcześniejszej analizie potrzeb i możliwości uczestników,
grupy zamknięte 6 - 10 osób,
grupa dla dzieci 5 - 6 lat,
grupa dla dzieci 7 - 8 lat,
grupa dla dzieci 10 - 13 lat.

Serdecznie zapraszamy na wiosenny cykl zajęć TUS 
dla dzieci 11-13 lat

W czasie wiosennego cyklu zajęć będziemy pracować nad budowaniem pozytywnych relacji  z rówieśnikami, sposobach radzenia sobie z trudnymi emocjami. Podczas nauki  współpracy trenować będziemy różne aspekty dobrej komunikacji, takiej która, pozwala zauważać nie tylko to co wypowiedziane. W międzyczasie poznając siebie prezentować będziemy swoje mocne strony, tak aby wzmacniać poczucie własnej wartości.

Szczegółowy plan tematyczny zostanie stworzony po zapoznaniu się z indywidualnymi potrzebami uczestników.

 

Cykl 12 spotkań.

Termin: środa godz. 18.00 -19.30

Miejsce: Przedszkole „Bałabajka” ul. Wiertnicza 83

Koszt spotkania 120,00 zł (płatne przed rozpoczęciem zajęć za cały cykl- 1440,00 zł)

 

Prowadzące:

Katarzyna Mierzejewska - pedagog specjalny, trener TUS

Magdalena Godlewska- psycholog, trener TUS

Czas trwania zajęć: 90 minut
Koszt pojedynczych zajęć: 120 zł
W semestrze jesiennym cykl składa się z 12 zajęć
Opłata abonamentowa: 1440 zł

Grupa starsza (10-13 lat) - ul. Wiertnicza 83 Warszawa.
 
Terminy zajęć:
Zajęcia odbywają sie w środy o godz. 18.00 do 19.30


Aby zarezerwować miejsce na zajęciach należy:

wpłacić zaliczkę w wysokości 10%
wypełnić formularz zgłoszeniowy
wypełnij formularz
W związku z wieloaspektowymi czynnikami doboru grup organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia jeżeli grupa nie będzie odpowiednia dla uczestnika.
Moje konto
Koszyk