Serdecznie zapraszamy dzieci na zajęcia TUS!

Trwa nabór na cykl jesienny 2023

Zarezerwuj miejsce

Co to jest TUS?

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – to trening grupowy podczas którego trenerzy modelują zachowania dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach społecznych m.in.: rozróżnianie emocji, zawieranie znajomości, uważne słuchanie, zadawanie pytań itp.

Dlaczego TUS jest ważny?

Koncentrując się na innych sferach funkcjonowania dziecka zdarza się, iż zapominamy o tym, że umiejętność funkcjonowania w grupie jest bardzo ważna, a satysfakcja z niej płynąca staje się motorem do podejmowania wielu rozwijających aktywności.

Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej

1.

Omówienie wybranej umiejętności społecznej z uczestnikami.

2.

Przedstawianie scenek modelowych przez terapeutów lub prezentacja filmu modelowego.

3.

Każdy uczestnik odgrywa swoją scenkę na podstawie modelowania wykonanego przez trenerów TUS lub obejrzanego filmu modelowego.

4.

Uczestnik otrzymuje informację zwrotną od trenera TUS i uczestników jak wykonał scenkę.

5.

Generalizacja umiejętności poprzez wręczenie uczestnikom karty z pracą domową.

Dla kogo zajęcia TUS?

dla dzieci z zaburzeniami zachowania, przejawiającymi trudności w przestrzeganiu zasad w relacjach społecznych, które w niewłaściwy sposób nawiązują kontakty z rówieśnikami,
w normie intelektualnej, z lekką lub umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną,
dzieci wycofanych i nieśmiałych,
dzieci komunikujących się werbalnie (dzieci mówiące),
dzieci z Zespołem Williamsa, Zespołem Downa, autyzmem, Zespołem Aspergera.

Organizacja grupy

zajęcia prowadzą wykwalifikowani terapeuci pracujący od ponad 12 lat z dziećmi z różnymi zaburzeniami zachowania,
wybór ćwiczonych umiejętności jest ustalany po wcześniejszej analizie potrzeb i możliwości uczestników,
grupy zamknięte 6 - 10 osób,
grupa dla dzieci 5 - 6 lat,
grupa dla dzieci 7 - 8 lat,
grupa dla dzieci 10 - 13 lat.

Serdecznie zapraszamy na jesienny cykl zajęć TUS

Podczas jesiennego bloku treningowego w grupie starszej (10-13 lat) zrealizujemy program "Doświadczenie społeczne".

To 12 - tygodniowy program nauczania opracowany  przez psycholog, dr Kristnę Ordetx,  z myślą o rozwijaniu teorii umysłu czyli umiejętności wcielania się w stany umysłowe drugiej osoby,  w celu lepszego zrozumienia rzeczywistości społecznej u dzieci.
 
Interpretowanie myśli i uczuć innych osób jest trudnym zadaniem dlatego warto się tego nauczyć.
 
Rozwijanie teorii umysłu pozwala na:
  • bardziej zaawansowaną umiejętność rozwiązywania problemów,

  • rozumienie uczuć, myśli i przekonań innych ludzi wpływa bezpośrednio na regulację własnego zachowania,

  • teoria umysłu przenosi egocentryczną świadomość  ucznia na poziom większej wrażliwości społecznej,

  • dzieci rozwijają umiejętność radzenia sobie z innymi problemami wywołanymi kontekstem społecznym, takimi jak lęk i sztywność,

  • teoria umysłu zwiększa elastyczność dzieci w działaniu.

Zajęcia opierają się na zasadach terapii poznawczo - behawioralnej, gdzie będziemy uczyć się umiejętności poprzez modelowanie, stosowanie umiejętności poza środowiskiem zajęciowym (prace domowe) oraz generalizację umiejętności wspieraną przez rodziców. Zadaniem opiekuna jest zauważanie właściwych zachowań dziecka oraz stosowanie podpowiedzi i  zachęty do stosowania umiejętności w życiu codziennym.

W grupach młodszych (5-6 i 7-8 lat) będziemy pracować nad budowaniem pozytywnych relacji  z rówieśnikami, radzeniem sobie w trudnych sytuacjach, stawianiu granic, sposobach radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz komunikacją.

Czas trwania zajęć: 90 minut
Koszt pojedynczych zajęć: 120 zł
W semestrze jesiennym cykl składa się z 12 zajęć
Opłata abonamentowa: 1440 zł
Miejsce:
Grupa starsza (10-13 lat) - ul. Wiertnicza 83 Warszawa.
Grupa młodsza (5-6 i 7-8 lat) - ul. Akermańska 3 Warszawa.
Terminy zajęć:
Zajęcia odbywają sie w środy o godz. 18.00 do 19.30
20, 27 września 2023
04, 11, 18, 25 października 2023
08, 15, 22, 29 listopada 2023
06, 13 grudnia 2023

Aby zarezerwować miejsce na zajęciach należy:

wpłacić zaliczkę w wysokości 10%
wypełnić formularz zgłoszeniowy
wypełnij formularz
W związku z wieloaspektowymi czynnikami doboru grup organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia jeżeli uczestnik nie będzie spełniał założonych kryteriów.
Moje konto
Koszyk