Serdecznie zapraszamy na turnusy z TUSem!

30.01-06.02.2022

Zarezerwuj miejsce

turnus zimowy

Termin: 14-21 stycznia 2024
Miejsce: Toruń, Hotel Przystanek Toruń
dowiedz się więcej

Turnus letni

Termin: 28.07-04.08.2024
Miejsce: wkrótce zostanie podane
dowiedz się więcej

Turnus letni dla dzieci z zespołem aspergera

Termin: 30.07-06.08.2023 r.
Miejsce: Lublin, Hotel Wieniawski
dowiedz się więcej

Podczas każdego turnusu:

codziennie 5 godzin zegarowych zajęć TUS
zajęcia stacjonarne oraz terenowe

Co na temat turnusów mówią rodzice

Od wielu lat współpracujemy z zespołem terapeutów organizujących turnusy TUS. To dziewczyny pełne pozytywnej energii, pomysłów, zaangażowane i kompetentne. Turnusy TUS odbywają się w przyjaznej, miłej atmosferze, która powoduje, że chętnie korzystamy z każdej nadarzającej się okazji na wspólny wyjazd.
Agnieszka Kosowska
Dzięki turnusom TUS moja córka poprawiła relacje rówieśnicze w szkole. Potrafi bronić swojego zdania i szanować zdanie innych. Dzięki umiejętnościom zdobytym na turnusach TUS Jagoda stała się bardziej samodzielna, a dzięki temu ja mam więcej czasu wolnego i przekonanie, że Jagoda poradzi sobie SAMA w różnych sytuacjach.
Magdalena Głowińska
Minęły już 3 tygodnie od naszego pierwszego turnusu TUS i zauważyłam pozytywne zmiany w zachowaniu Bartka. Otóż Bartek po tym turnusie ma bogatszy zasób słów. SAM inicjuje zabawy np. w chowanego oraz UWAGA! gra w gry planszowe 😀 Przez tyle lat nigdy nie było takich zachowań. Jeszcze raz dziękujemy!
Magdalena Jankowiak

Co na temat turnusów mówią dzieci

Dla kogo turnus TUS?

dla dzieci z zaburzeniami zachowania, przejawiającymi trudności w przestrzeganiu zasad w relacjach społecznych, które w niewłaściwy sposób nawiązują kontakty z rówieśnikami,
w normie intelektualnej, z lekką lub umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną,
dzieci wycofanych i nieśmiałych,
dzieci komunikujących się werbalnie (dzieci mówiące),
dzieci z Zespołem Williamsa, Zespołem Downa, autyzmem, Zespołem Aspergera.

Podczas turnusu

W trakcie turnusu dzieci uczestniczą w zajęciach w formie warsztatowej, a następnie wykorzystują zdobyte umiejętności w trakcie zajęć terenowych. Oprócz nauki, dzieci miło spędzają czas dzięki animacjom i zabawom, a rodzice i opiekunowie zdobywają wiedzę podczas wykładów prowadzonych przez psychologa.

Organizacja grupy

zajęcia prowadzą wykwalifikowani terapeuci pracujący od ponad 12 lat z dziećmi z różnymi zaburzeniami zachowania,
wybór ćwiczonych umiejętności jest ustalany po wcześniejszej analizie potrzeb i możliwości uczestników,
małe grupy zamknięte.

Cena turnusu zawiera

koszt wszystkich zajęć
pobyt dziecka i opiekuna
pełne wyżywienie
ubezpieczenie

Koszt turnusu to:

 4700 zł

Aby zarezerwować miejsce na turnusie należy:

wpłacić zaliczkę w wysokości 10%
wypełnić formularz zgłoszeniowy
Zarezerwuj miejsce
W związku z wieloaspektowymi czynnikami doboru grup organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia jeżeli uczestnik nie będzie spełniał założonych kryteriów. W przypadku odrzucenia zgłoszenia zaliczka zostanie w całości zwrócona.
Moje konto
Koszyk