Pomoce dydaktyczne do zajęć TUS

14 lutego 2023
Magdalena Godlewska
Wybór pomocy dydaktycznych na zajęcia to niełatwe zadanie. W ostatnim czasie dostępnych jest ich coraz więcej. W tym artykule omówię różne rodzaje pomocy, które mogą ułatwić prowadzenie zajęć Treningu Umiejętności Społecznych.

Pomoce terapeutyczne TUS – jakie wybrać?

W zależności od tego jaki temat realizujemy i jaką formę mają przybrać zajęcia wyróżniamy kilka kategorii pomocy dydaktycznych, które mogą być użyteczne podczas prowadzenia zajęć TUS.

  • Psychoedukacja – tu mogą być pomocne różnego typu historyjki społeczne. Np. karty z rysunkami wizualizującymi omawiany temat zajęć. W ramach pogadanki można również odtowrzyć film edukacyjny prezentujący omawiany temat lub problem.
  • Ćwiczenia – tu przydadzą się karty pracy przygotowane do realizacji danego tematu. Mogą to być karty do uzupełnienia lub np. praca z tekstem. Karty pracy występują w dwóch wersjach, dla dzieci piszących oraz niepiszących (wtedy karty uzupełniane są rysunkiem). Karty tego typu dostępne są na wielu stronach internetowych. Niektóre z nich są płatne, inne darmowe. Karty można również spróbować wykonać samodzielnie.
  • Uczenie przez doświadczanie – to konstrukcja gier i zbaw, które wywołają jakieś doświadczenie, emocje, lub uczucie u uczestnika, które stanowić będzie podstawę i wprowadzenie do omawianego tematu TUS. W tym zakresie pomocne mogą być różne książki z propozycjami gier i zabaw, nie tylko te dedykowane dla zajęć TUS. Wszystkie propozycje zbaw lub ich modyfikacje mogą zostać wykorzystane np. w ramach przerywników ruchowych do zajęć.
  • Modelowanie – czyli pokazanie w jaki sposób zachować się w danej sytuacji społecznej może się odbywać na podstawie kart z krokami umiejętności, scenki odgrywanej przez trenera lub z użyciem filmu modelowego.

Filmy modelowe

Filmy podczas zajęć TUS mogą się przydać w trzech sytuacjach.

pomoce tus filmy modelowe

Najbardziej rozpowszechnione są filmy modelowe, które mogą okazać się bardzo przydatne przy prezentowaniu odpowiedniego użycia kroków.

Ponadto, filmy służą czasem jako wsparcie tematu podczas pogadanki stanowiącej element psychoedukacji.

Trzeci rodzaj filmów, to te z dziećmi nagrane podczas ich scenek. W takiej sytuacji odgrywający scenkę uczestnik ma okazję potem zobaczyć na filmie co zrobił dobrze, a co mógłby zrobić inaczej. Nagrane w ten sposób filmy są do użytku wyłącznie podczas zajęć, a nagrywać można je tylko za zgodą rodzica i uczestnika zajęć.

Gotowe karty pracy

Karty pracy to bardzo pomocne narzędzie do pracy podczas grupowych zajęć TUS. Mogą również być użyte podczas indywidualnych zajęć terapeutycznych.

pomoce tus karty pracy

Tworzone są z myślą o psychologach, pedagogach i terapeutach, pracujących z dziećmi i młodzieżą. Świetnie sprawdzają się w punktach przedszkolnych i szkolnych oraz prywatnych gabinetach.

Na wielu stronach internetowych wyszukać można gotowe karty pracy i pomoce TUS do druku np. w formacie PDF.

Jako przykład polecamy: Kroki umiejętności – Rozpoznawanie sygnałów z ciała.

Scenariusze zajęć

Gotowe scenariusze zajęć mogą okazać się bardzo pomocnym narzędziem dla wszystkich, którzy prowadzą zajęcia TUS.

pomoce tus karty scenariusz zajęć

Należy pamiętać aby przed skorzystaniem z gotowych scenariuszy prześledzić i przenalizować możliwości swojej grupy, dostępny czas i pomoce. W ten sposób oceniamy, czy dany scenariusz może być w pełni użyty.

Ze względu na indywidualne potrzeby uczestników grupy, niekiedy scenariusze wymagają modyfikacji. W takim przypadku pierwotna wersja stanowi jedynie szkielet na bazie, którego buduje się zajęcia bardziej zindywidualizowane.

Jako przykład polecamy do pobrania za darmo: Scenariusz – Uważne słuchanie

Jak wybrać najlepsze pomoce TUS?

Z uwagi na dość powszechny temat jakim w ostatnim czasie stał się Trening Umiejętności Społecznych na rynku dostępnych jest wiele pomocy, książek, gier i kart pracy. Trudno więc w tak dużej ilości materiałów polecić coś, co mogłoby być uniwersalne i dobre dla wszystkich.

Konstruując swój plan zajęć warto pomyśleć czego ja jako trener potrzebuję, aby ciekawie je przeprowadzić. Następnie należy odpowiedzieć sobie na pytanie. Co z tego mogę narysować lub przygotować sam?

Ważna jest aby zachować właśnie taką kolejność. Tzn, po zbadaniu potrzeb grupy dostosować materiały do grupy i tematu zajęć, a nie odwrotnie. Nigdy nie dopasowujemy grupy i tematów do dostępnych na rynku pomocy.

Moje konto
Koszyk