Turnus TUS lato 2016

21 września 2016
Katarzyna Mierzejewska
Za nami pierwszy turnus TUS! :) Turnus odbył się w dniach 24-31.07.2016 w Hotelu Wojciech w Augustowie. Uczestnicy turnusu zostali podzieleni na dwie grupy.

Za nami pierwszy turnus TUS! 🙂

Turnus odbył się w dniach 24-31.07.2016 w Hotelu Wojciech w Augustowie.

Uczestnicy turnusu zostali podzieleni na dwie grupy.

Zajęcia były prowadzone w blokach dwu lub trzy godzinnych. Podczas jednego bloku dzieci miały zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) oraz zabawy społeczne prowadzone przez pedagoga. W drugim bloku prowadzono zajęcia z zakresu kompetencji komunikacyjnych (KK).

Po skończonych zajęciach KK uczestnicy wyjeżdżali razem z terapeutami na dwu godzinny „teren” gdzie mogli wykorzystać ćwiczone umiejętności w życiu codziennym.

Po analizie potrzeb społecznych obu grup wybrano umiejętności do ćwiczenia: uważnie słuchanie, zadawanie pytań, odmawianie, radzenie sobie z dręczeniem. Zajęcia terenowe obejmowały zagadnienia:

– integracja grupy – wspólny rejs statkiem
– wizyta na poczcie
– wizyta w sklepie
– wizyta w restauracji 
– działanie w/g wskazówek – orientacja w przestrzeni miejskiej
– decydowanie o tym co robić

Podczas zajęć korzystano z systemu motywacyjnego. Nagrodą za dobrą pracę podczas zajęć TUS były m. in: śpiewanie do mikrofonu, zabawy z psem terapeutą, zabawa piaskiem kinetycznym, tatuaże, naklejki.

Przed każdymi zajęciami terenowymi dzieci miały tzw. ”odprawę” podczas której terapeuci prezentowali kroki wybranej umiejętności tak by dzieci wiedziały co je czeka podczas wyjazdu oraz co należy wykonać. Po powrocie odbywała się druga „odprawa” podczas której terapeuci oceniali czy dana umiejętność została zrealizowana. W nagrodę za starania dzieci otrzymywały odznaki.

Po każdych zajęciach podczas turnusu uczestnicy otrzymywali kartę ze wskazówkami czyli krokami wybranej umiejętności, która była wpinana do segregatora dziecka. W celu kontynuacji doskonalenia wybranych umiejętności po turnusie, przygotowano wykład dla opiekunów na temat założeń i procedur ćwiczenia umiejętności społecznych. Po wykładzie rodzice otrzymali skrypty ze wskazówkami do dalszej realizacji TUS-u w życiu codziennym.

Turnus zaliczamy do bardzo udanych! 🙂

Wspaniali uczestnicy oraz ich opiekunowie z dużą otwartością i zaangażowaniem podchodzili do proponowanych zagadnień.

Dzieci z ogromną chęcią wyjeżdżały z terapeutami na zajęcia terenowe oraz chętnie brały udział w pozostałych zajęciach.

Najlepszą oceną turnusu są opinie uczestników. Zatem zapraszamy do przeczytania wpisu na blogu pani Agnieszki Adamczak, której córka Amelka brała udział w turnusie.

https://dzieckozwyzwaniem.pl/

Serdecznie dziękujemy wspaniałym uczestnikom za ich ciężką pracę oraz terapeutom za ich zaangażowanie i pomysły 🙂

Moje konto
Koszyk