Pomagamy budować prawidłowe relacje z rówieśnikami.

Wierzymy, że każde dziecko chce mieć kolegów i być częścią grupy. Pomagamy osiągać ten cel poprzez podnoszenie kompetencji społecznych.

W trakcie turnusu dzieci uczestniczą w zajęciach w formie warsztatowej, a następnie wykorzystują zdobyte umiejętności w trakcie zajęć terenowych. Oprócz nauki, dzieci miło spędzają czas dzięki animacjom i zabawom, a rodzice i opiekunowie zdobywają wiedzę podczas wykładów prowadzonych przez psychologa.
Dowiedz się więcej
Podczas zajęć terapeuci modelują zachowania dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach społecznych zwiększając w ten sposób ich umiejętność funkcjonowania w grupie. Jest to dla dziecka niezwykle ważna umiejętność, a satysfakcja z niej płynąca staje się motorem do podejmowania wielu rozwijających aktywności.
Dowiedz się więcej
Moje konto
Koszyk