Trening Umiejętności Społecznych – karty pracy

15 lutego 2023
Magdalena Godlewska
U dzieci z wyzwaniami rozwojowymi często występuje dominacja myślenia wizualnego nad werbalnym. Z tego powodu, podczas przygotowywania pomocy na zajęcia warto tekst pisany wesprzeć obrazkiem. Z pomocą przychodzą tu karty pracy.

Karty pracy TUS – co to takiego?

Karty pracy to narysowane lub napisane ćwiczenia, które mogą stanowić wsparcie zajęć Treningu Umiejętności Społecznych.

Karty mogą służyć samodzielnemu lub grupowemu wypełnieniu.

ćwiczenie trening umiejętności społecznych karty pracy

Mogą być skierowane do dzieci czytających i piszących. W takim przypadku dzieci samodzielnie mogą zapoznać się z poleceniem i wpisać odpowiedzi.

Karty mogą być również wykorzystane dla dzieci niepiszących i nieczytających. W pracy z taką grupą nauczyciel odczytuje polecenie dziecku, a następnie prosi o narysowanie rysunku na karcie.

Komu przydadzą się karty pracy TUS?

Karty pracy mogą stać się pomocnym narzędziem do pracy podczas grupowych zajęć TUS. Mogą również być użyte podczas indywidualnych zajęć terapeutycznych.

Tworzone są z myślą o psychologach, pedagogach i terapeutach pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Karty pracy wykorzystywane mogą być w punktach przedszkolnych i szkolnych oraz prywatnych gabinetach, które prowadzą Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci.

Rodzaje kart pracy TUS

Karty pracy TUS dzielimy na:

  • Kroki umiejętności – czyli karty w rozmiarze A4, na których przedstawione są poszczególne kroki danej umiejętności. Stanowią one podstawę do modelowania scenki, a następnie do odgrywania w niej ról przez uczestników.
  • Karty kroków do segregatora – to zestawione na karcie A4 kroki nabywanej przez ucznia umiejętności. Taka karta z krokami trafia do segregatora ucznia. Mogą z niej korzystać zarówno rodzice w domu, jak i wychowawcy w szkole, czy terapeuci pracujący na co dzień z dzieckiem.
  • Karta pracy domowej – na takiej karcie przedstawiona jest propozycja pracy domowej do wykonania przez ucznia. Dzięki temu ćwiczy on daną umiejętność w naturalnym środowisku.
  • Tematyczne karty pracy – są to karty, które stanowią uzupełnienie tematów realizowanych podczas zajęć TUS. Np. karty z emocjami, karty wspomagające integrację, karty samopoznania itp.

Gotowe zestawy

W Internecie dostępnych jest wiele gotowych zestawów kart pracy. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które nie czują się na tyle kreatywne by przygotować karty samodzielnie, lub zwyczajnie nie mają na to czasu.

trening umiejętności społecznych karty pracy pdf

Są to przeważnie gotowe karty pracy do druku w formacie PDF. Zdarzają się również gotowe zestawy kart już wydrukowanych.

Przykładem takich zestawów mogą być nasze Teczki: Bezpieczeństwo oraz Zasady i Emocje. Teczki te zawierają specjalnie przygotowane karty pracy na zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno społeczne.

Jak samodzielnie przygotować karty pracy na zajęcia TUS?

Nie zawsze możliwe jest znalezienie takiej wersji kart, które idealnie wpasowałyby się w proponowaną tematykę zajęć. W takiej sytuacji, karty do zajęć można przygotować samodzielnie.

Jeśli posiadamy trochę czasu i umiejętności plastycznych, warto spróbować przygotować własne karty zupełnie od zera, lub spóbować przerysować gotowe karty korzystając z obrazków dostępnych w Internecie.

Pojawia się też coraz więcej darmowych programów graficznych (np. Canva, VistaCreate), które ułatwiają proces tworzenia kart pracy dzięki dużej dostępności gotowych obrazków do wykorzystania. Tak przygotowane pomoce wystarczy potem tylko zapisać np. w formacie PDF i wydrukować.

Przy tworzeniu kart bardzo ważna jest prostota. Im mniej kolorów i dodatkowych elementów tym większa szansa, że karta skoncentruje uwagę ucznia.

Moje konto
Koszyk