Serdecznie zapraszamy na szkolenie:

Zabawa i myślenie wizualne w tworzeniu zajęć TUS. Proces ewaluacji i generalizacji nabytych umiejętności.

Najbliższe szkolenie

Miejsce: SWPS Warszawa ul. Chodakowska 19/31, Sala S115

Termin: 2-3 października 2021 r. – szkolenie odwołane

Koszt: 750 zł

Zakres szkolenia podany poniżej.
W cenę wliczone są materiały, wykłady, ćwiczenia oraz Certyfikat.

Szkolenie jest uzupełniającym do podstawowego szkolenia Treningu Umiejętności Społecznych. Wzbogaca warsztat terapeuty o umiejętności praktyczne i rozszerza temat ewaluacji i generalizacji zajęć TUS.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i terapeutów pracujących w grupach integracyjnych w przedszkolu oraz w szkole, psychologów, pedagogów specjalnych posiadających podstawową wiedzę o autyzmie.

Zakres szkolenia

Z

założenia teoretyczne dotyczące wspierania procesu generalizacji nabytych umiejętności podczas zajęć TUS

Z

ocena i ewaluacja rozwoju kompetencji społecznych

Z

podstawy teoretyczne na temat użycia myślenia wizualnego w tworzeniu kroków i pomocy do zajęć TUS

Z

praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy na temat myślenia wizualnego – warsztat rysowania kroków i tworzenia pomocy do zajęć

Z

tworzenie i modyfikacja zabaw TUS, poszerzenie warsztatu praktycznego o nowe zabawy

Z

podstawy teoretyczne do użycia zabaw w różnych momentach zajęć

Powtórzenie podstawowych procedur wykorzystywanych w treningu TUS:

Z

Modelowanie (na podstawie stworzonych przez uczestników kroków)

Z

odgrywanie ról

Z

informacje zwrotne

Z

generalizacja czyli przeniesienie ćwiczonych umiejętności na życie (tworzenie rysunków prac domowych)

Zajęcia praktyczne

Z

tworzenie przykładowych scenariuszy zajęć z użyciem wiedzy praktycznej na temat stworzenia kroków umiejętności i doboru odpowiednich zabaw do zajęć TUS

Z

ćwiczenia w prowadzeniu zajęć rozwijających umiejętności społeczne (tworzenie zadań dla grupy w oparciu o wyznaczone cele)

Prowadzący

Magdalena Godlewska

psycholog, trener TUS, terapeuta, mediator. Od 9 lat intensywnie zajmuje się Treningiem Umiejętności Społecznych. Współautorka filmów modelowych TUS, współorganizatorka turnusów Treningu Umiejętności Społecznych.

Prowadzi szkolenia TUS dla nauczycieli na terenie całej Polski. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego. Prowadzi kompleksowe diagnozy psychologiczne, terapie indywidualne oraz konsultacje wychowawcze. Prowadzi terapie dzieci z wyzwaniami rozwojowymi oraz wspiera rodziny w trudnej sytuacji.

Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty umiejętności społecznych i wychowawczych oraz publikuje artykuły o tematyce psychologicznej. Pracuje w przedszkolu integracyjnym Bałabajka w Warszawie.

Katarzyna Mierzejewska

pedagog specjalny, trener TUS, trener dziecięcy kompetencji społecznych, terapeuta integracji sensorycznej, dogoterapeuta.

Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego. Doświadczenie w pracy pedagogicznej zdobywała współtworząc Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Przyjaciel. Od 18 lat prowadzi zajęcia pedagogiczne oraz zajęcia dogoterapii m.in. dla dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, Zespołem Williamsa. Od 6 lat intensywnie zajmuje się Treningiem Umiejętności Społecznych.

Współautorka filmów modelowych TUS, współorganizatorka turnusów Treningu Umiejętności Społecznych. Prowadzi szkolenia TUS dla nauczycieli na terenie całej Polski. Pracuje w przedszkolu integracyjnym Bałabajka w Warszawie.

Prowadzący

Magdalena Godlewska

psycholog, trener TUS, terapeuta, mediator. Od 9 lat intensywnie zajmuje się Treningiem Umiejętności Społecznych. Współautorka filmów modelowych TUS, współorganizatorka turnusów Treningu Umiejętności Społecznych.

Prowadzi szkolenia TUS dla nauczycieli na terenie całej Polski. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego. Prowadzi kompleksowe diagnozy psychologiczne, terapie indywidualne oraz konsultacje wychowawcze. Prowadzi terapie dzieci z wyzwaniami rozwojowymi oraz wspiera rodziny w trudnej sytuacji.

Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty umiejętności społecznych i wychowawczych oraz publikuje artykuły o tematyce psychologicznej. Pracuje w przedszkolu integracyjnym Bałabajka w Warszawie.

Katarzyna Mierzejewska

pedagog specjalny, trener TUS, trener dziecięcy kompetencji społecznych, terapeuta integracji sensorycznej, dogoterapeuta.

Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego. Doświadczenie w pracy pedagogicznej zdobywała współtworząc Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Przyjaciel. Od 18 lat prowadzi zajęcia pedagogiczne oraz zajęcia dogoterapii m.in. dla dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, Zespołem Williamsa. Od 6 lat intensywnie zajmuje się Treningiem Umiejętności Społecznych.

Współautorka filmów modelowych TUS, współorganizatorka turnusów Treningu Umiejętności Społecznych. Prowadzi szkolenia TUS dla nauczycieli na terenie całej Polski. Pracuje w przedszkolu integracyjnym Bałabajka w Warszawie.

i

Uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia kursu II stopnia Treningu Umiejętności Społecznych.

Certyfikat, jest wydawany we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, wpisanym do rejestru Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach jako niepubliczna placówka szkolenia o zasięgu wojewódzkim pod numerem KO.EO.IO.JP.4234/41/03.

Od 01.03.2019 r. placówka funkcjonuje pod nazwą Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli „P-IN”.

Placówka posiada również akredytację Sląskiego Kuratora Oświaty.

https://odz.edu.pl/o-nas

W cenie szkolenia:

R

wykłady

R

warsztaty

R

certyfikat

R

poczęstunek kawowy

R

posiłek

Dodatkowo, dla ułatwienia rysowania kroków umiejętności, każdy uczestnik szkolenia otrzyma flamaster marki Neuland.

Koszt szkolenia stacjonarnego:

750 zł