Formularz rejestracyjny na zajęcia TUS w soboty

Przesyłam zgłoszenie na

Czy dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach grupowych?

Czy chcesz otrzymać fakturę?

Wyrażam zgodę na użycie danych o rozwoju uczestnika po zajęciach oraz wykorzystywanie zdjęć na potrzeby firmy TUS Katarzyna Mierzejewska (publikacje, strona www, ulotki, foldery, materiały szkoleniowe itp.)

Przetwarzanie danych osobowych