Formularz rejestracyjny na turnus TUS

Przesyłam zgłoszenie na

Czy dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach grupowych?

Czy chcesz otrzymać fakturę?

Wyrażam zgodę na użycie danych o rozwoju uczestnika po turnusie oraz wykorzystywanie zdjęć na potrzeby firmy TUS Katarzyna Mierzejewska (publikacje, strona www, ulotki, foldery, materiały szkoleniowe itp.)

Przetwarzanie danych osobowych

Umowa sporządzona na podstawie formularza zgłoszeniowego zostanie wysłana pocztą na wskazany w zgłoszeniu adres.

W związku z wieloaspektowymi czynnikami doboru grup organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia jeżeli uczestnik nie będzie spełniał założonych kryteriów.