Serdecznie zapraszamy na szkolenie:

Praca z zachowaniami trudnymi z wykorzystaniem elementów zajęć TUS

Szkolenie on line
termin 20-21 czerwca 2020
Godz. 9.00-15.00

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z teorią oraz wiedzą praktyczną dotyczącą budowania behawioralnych strategii radzenia sobie z trudnymi zachowaniami.

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów.

Zakres szkolenia

Z

Mechanizmy uczenia się zachowań trudnych

Z

Identyfikacja funkcji zachowań trudnych

Z

Behawioralne strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi

Z

Konstruowanie systemów wzmocnień

Z

Opracowanie programu kształtowania zachowania

Z

Wdrażanie interwencji modyfikacji zachowania

Prowadzący

Szkolenie prowadzi dwóch trenerów. Jednym z nich jest:
Magdalena Szymańska – psycholog, terapeuta behawioralny z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi przejawiającymi trudne zachowania.

W cenie szkolenia:

R

materiały szkoleniowe

R

wykłady

R

ćwiczenia

R

certyfikat

Koszt szkolenia:

450 zł

Ostatnie wolne miejsca!