MENU

Turnus zimowy 2018

Serdecznie zapraszamy na zimowy turnus z TUS-em, który odbędzie się w dniach 14-21.01.2018 r. w Płocku. Podczas turnusu zamieszkamy w samym centrum miasta  w Hotelu  Herman www.hotelherman.pl,  mieszczącym się pięknej zabytkowej kamienicy, w sąsiedztwie najważniejszych atrakcji kulturalnych miasta.

turnus zimowy 2017
turnus zimowy 2017

Tematem przewodnim turnusu zimowego będzie "Samodzielność"

Samodzielność rozumiana jest jako gotowość do podejmowania zadań opartych na aktywności własnej. Zanim pojawią się pierwsze małe sukcesy i niezależność, droga jaka należy pokonać do samodzielności może być długa i usłana błędami, próbami, ciągłymi pytaniami, pomyłkami. Jest to droga rozwoju indywidualnego, której przejście prowadzi do zwiększenia kontroli nad własnym życiem i budowania poczucia własnej sprawczości i przez to podnoszenia poczucia własnej wartości.

Samodzielne wykonywanie różnych czynności zmusza dziecko do myślenia nad zadaniem. Jest to naturalne ćwiczenie koncentracji uwagi, kształtuje również podzielność i wybiórczość uwagi. Sprzyja zapamiętywaniu. Wszystko, co dziecko wykona własnymi rękami, do czego dojdzie własną myślą, co przeżyje — buduje jego umiejętności, wiedzę o sobie i innych oraz o świecie. Dziecko, poznając wyniki własnej aktywności, jest konfrontowane ze swoimi możliwościami. Dzięki tej konfrontacji może zobaczyć w których sytuacjach poradzi sobie samodzielnie, a w których musi się zwrócić o pomoc. Czerpie również ze swojego działania satysfakcję i buduje poczucie sprawczości. Ma większy wpływ na zdarzenia niż dziecko wyręczane w planach, decyzjach i działaniach. Z samodzielnego dziecka wyrasta samodzielny dorosły, radzący sobie z wymaganiami stawianymi przez życie.

Celem naszych zajęć podczas turnusu będzie:

• rozwijanie w dziecku ufności we własne możliwości. Będziemy bazować na wiedzy z poprzedniego turnusu na którym pracowaliśmy nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości,

• wzmacnianie tendencji do rozwiązywania trudności w oparciu o to, co dziecko już wie i potrafi, będziemy się koncentrować na rozwiązywaniu różnorakich problemów indywidualnie i grupowo,

• motywowanie, by dziecko podejmowało coraz ambitniejsze, ale jeszcze leżące w granicach jego możliwości zadania, badać też będziemy granice naszych możliwości,

stawianie przed dzieckiem zadań, które je angażują, będziemy pracować nad motywacją wewnętrzna zwaną też samomotywacją,

• budowanie umiejętności przekładania słów na czyny,

• uczenie pracy samodzielnej i współpracy z innymi,

• rozwijanie prawidłowych zachowań społecznych u dziecka,

• modelowanie zachowań pożądanych,/p>

• nabycie konkretnych umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

• zmniejszenie stresu wynikającego z braku umiejętności poradzenia sobie z trudną sytuacją,

• przeniesienie nabytych umiejętności na sytuacje życia codziennego,

• podniesienie samooceny dziecka.

turnus zimowy 2017
turnus zimowy 2017

W programie turnusu m.in.:

• zajęcia TUS dla dzieci w formie warsztatowej

• codzienne zajęcia w terenie – wykorzystanie ćwiczonych umiejętności na warsztatach w życiu codziennym

• wykłady dla rodziców i opiekunów prowadzone przez psychologa

wieczór gier planszowych

• impreza turnusowa

Zajęcia TUS odbywają się w formie warsztatowej:

Omówienie wybranego zagadnienia z uczestnikami

• Przedstawianie scenek modelowych przez terapeutów lub oglądanie filmów instruktażowych na DVD

Odgrywanie scenek przez uczestników na podstawie filmów prezentowanych przez terapeutów

Wspólne oglądanie nagrań dzieci - pozwala obejrzeć siebie oraz uzyskać informacje zwrotne od grupy

• Korygowanie zachowania - na koniec zajęć oglądamy tylko dobrą wersję tak by utrwalić zachowania pożądane.

Organizacja grupy:

Grupy zamknięte od 6 do 8 osób. Po rozpoczęciu treningu nie dołączają nowi uczestnicy

Wybór ćwiczonych umiejętności jest ustalany po wcześniejszej analizie potrzeb i możliwości uczestników

Dla kogo turnus TUS?

dla dzieci z zaburzeniami zachowania, przejawiającymi trudności w przestrzeganiu zasad w relacjach społecznych, które w niewłaściwy sposób nawiązują kontakty z rówieśnikami

dzieci wycofanych i nieśmiałych

dzieci komunikujących się werbalnie (dzieci mówiące)

w normie intelektualnej, z lekką lub umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną

dzieci z Zespołem Williamsa, Zespołem Downa, autyzmem, Zespołem Aspergera

Uczestnicy turnusu po przesłaniu zgłoszenia  mogą zostać zaproszeni na dodatkowe  konsultacje w celu kwalifikacji na turnus. Podstawą kwalifikacji mogą być również przesłane dokumenty i opinie na temat trudności dziecka.
W związku z wieloaspektowymi czynnikami doboru grup organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia jeżeli uczestnik nie będzie spełniał założonych kryteriów.

Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani i doświadczeni terapeuci pracujący z dziećmi od 12 lat.

Koszt turnusu: 3500 zł

W cenę wliczony jest pobyt dziecka i opiekuna, pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie) oraz koszt wszystkich terapii.

Zapisy tylko na listę rezerwową.

Oto nasze nowe logo :) zmieniamy się i szykujemy dla Was różne niespodzianki. Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach związanych z TUSem oraz prezenty od nas, wypełnij ten formularz:

Zanim będziemy mogli przesyłać Ci informacje o nowościach, darmowe materiały, zniżki na nasze usługi itp musisz potwierdzić adres email. To proste. Otwórz maila, którego właśnie do Ciebie wysłaliśmy i kliknij na link, żeby potwierdzić subskrypcję. Jeśli korzystasz z Gmaila sprawdź zakładkę: "Oferty". Jeśli mail od nas jeszcze nie dotarł, daj mu kilka minut. Powinien pojawić się w Twojej skrzynce odbiorczej już niedługo :)