MENU

Zapraszamy na szkolenie TUS dla nauczycieli

TERMIN: 15 - 16 grudzień 2018 r.
CZAS: 16 godzin dydaktycznych

KOSZT: 450 zł

FORMA: wykłady/ warsztaty

MIEJSCE: Przedszkole Bałabajka, ul. Akermańska 3, Warszawa

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i terapeutów pracujących w grupach integracyjnych w przedszkolu oraz w szkole, psychologów, pedagogów specjalnych posiadających podstawową wiedzę o autyzmie.

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia treningu umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, komunikujących się werbalnie.

Zakres szkolenia:

 • Obserwacja kompetencji komunikacyjnych i społecznych dziecka w grupie przedszkolnej - omówienie specyficznych deficytów w zakresie kontaktów i umiejętności społecznych ze względu na posiadaną diagnozę

 • Trening Umiejętności Społecznych - założenia teoretyczne, przedstawienie różnych form pracy nad rozwijaniem umiejętności społecznych (m. in. Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina)

 • Podstawowe założenia Treningu Umiejętności Społecznych - zasady organizacji i cele terapeutyczne zajęć grupowych i indywidualnych rozwijających umiejętności społeczne, struktura zajęć, czas trwania, narzędzia wykorzystywane w pracy z grupą.

 • Szczegółowe omówienie podstawowych procedur wykorzystywanych w treningu
  a) modelowanie
  b) odgrywanie ról
  c) informacje zwrotne
  d) transfer czyli przeniesienie ćwiczonych umiejętności na życie

 • Podstawowe umiejętności społeczne trenowane podczas zajęć
  a) podstawowe umiejętności prospołeczne
  b) umiejętności emocjonalne
  c) alternatywne umiejętności wobec agresji
  d) umiejętności radzenia sobie ze stresem
  e) umiejętność planowania
 • Specyfika pracy z grupą, proces grupowy, profilaktyka i strategie postępowania w przypadku trudnych zachowań uczestników grupy, rola terapeuty w trakcie trwania treningu

 • Grupa terapeutyczna TUS dla dzieci w grupie integracyjnej – zajęcia warsztatowe

 • Zajęcia praktyczne: tworzenie przykładowych scenariuszy zajęć, ćwiczenia w prowadzeniu zajęć rozwijających umiejętności społeczne (tworzenie zadań dla grupy w oparciu o wyznaczone cele), scenki, wspólne nagrywanie scenek, omawianie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia uprawniające do tworzenia programów i prowadzenia zajęć Treningu Umiejętności Społecznych.

Prowadzący:
Magdalena Godlewska – psycholog, terapeuta, mediator.
Katarzyna Mierzejewska - pedagog specjalny, trener dziecięcy kompetencji społecznych, terapeuta integracji sensorycznej.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

 1. 1. Kliknąć przycisk 'Zapisz się' poniżej i wypełnić formularz zgłoszeniowy
 2. 2. Wpłacić zaliczkę w wysokości 100zł na rachunek bankowy Organizatora TUS Katarzyna Mierzejewska ul. Zawiślańska 35B, 03 - 068 Warszawa, prowadzony przez mBank 51 1140 2004 0000 3002 7616 1355 z dopiskiem „Szkolenie TUS data + imię i nazwisko uczestnika”
 3. Wpłacenie zaliczki jest równoznaczne z wpisaniem uczestnika na listę. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. Liczba miejsc jest ograniczona.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym mailowo najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 14 dni przed szkoleniem i nieobecność osoby na szkoleniu zwalnia organizatora z obowiązku zwrotu opłaty za szkolenie.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W takim wypadku następuje zwrot wpłat uczestnikom.

Na 14 dni przed planowanym terminem szkolenia należy dokonać całkowitej opłaty za dane szkolenie

Na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową o szczegółach szkolenia.

 

Oto nasze nowe logo :) zmieniamy się i szykujemy dla Was różne niespodzianki. Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach związanych z TUSem oraz prezenty od nas, wypełnij ten formularz:

Zanim będziemy mogli przesyłać Ci informacje o nowościach, darmowe materiały, zniżki na nasze usługi itp musisz potwierdzić adres email. To proste. Otwórz maila, którego właśnie do Ciebie wysłaliśmy i kliknij na link, żeby potwierdzić subskrypcję. Jeśli korzystasz z Gmaila sprawdź zakładkę: "Oferty". Jeśli mail od nas jeszcze nie dotarł, daj mu kilka minut. Powinien pojawić się w Twojej skrzynce odbiorczej już niedługo :)